Éves Rendes Közgyűlés
2009.április 01., szerda 08:19, Frissítve:2009.április 01., szerda 08:19
A Vértesi Erőmű Rt. Éves Rendes Közgyűlésének két állandó témája van: az előző üzleti év lezárása és a tárgyi év üzletpolitikájának meghatározása.

A Vértesi Erőmű Rt. Éves Rendes Közgyűlésének két állandó témája van:
az előző üzleti év lezárása és a tárgyi év üzletpolitikájának meghatározása.

A 2004. üzleti év lezárása

A Vértesi Erőmű Rt. Közgyűlése az Igazgatóság 2004. üzleti év teljesítéséről szóló jelentését elfogadta.  A Vért mérlegét 3,094 milliárd Ft mérleg szerinti veszteséggel jóváhagyta.

A veszteség oka: a Vért - egyedüliként az áramtermelő társaságok közül -, nem rendelkezik hosszú távú áramszállítási szerződéssel, ezért a villamos energia nagyobbik részét a liberalizált piacon értékesíti. Az elért piaci ár nem nyújtott fedezetet a tatabányai vertikum (Mányi Bányaüzem, Bánhidai Erőmű) bezárásának műszaki és humán kiadásaira, amelyek a 2004-es üzleti évet terhelték.

E veszteség lényegesen kisebb, mint az üzleti tervben előirányzott 7,2 milliárd Ft negatív eredmény.  

A 2005. évi üzletpolitika meghatározása

A 2005. évi üzletpolitika a fenti bizonytalanságok miatt még nem számol a szénár-támogatási rendszer bevezetésével, ezért az előirányzott veszteség 1,531 milliárd FT, a tervek szerint a rövid lejáratú hitelállomány 2,7 milliárd Ft-tal növekszik.

Amennyiben a támogatással kapcsolatos EU-egyeztetések lezajlanak és a rendszer 2005-ben bevezetésre kerül – erre törekszik a Vért vezetése és a fő tulajdonosok (ÁPV Rt., MVM Rt.) is -, a Társaság eredménye, pénzügyi pozíciója javulhat.

Az üzleti terv számol a Bánhidai telephely értékesítésével, valamint előirányozza a retrofit program befejezését. 

A Bánhidai Erőmű telephely értékesítése

A Bánhidai Erőmű eladásáról múlt évben döntött a Közgyűlés. Ennek megfelelően a Kapolyi László nevével fémjelzett Vértes Energia Befeketető Kft.-vel kötött a Vért szerződést. E cég szándéka egy kombinált ciklusú gázbázisú erőmű építése volt.

2005. március 30-án a vevő arról értesítette az eladót, hogy eláll a szerződéstől. Korábban közgyűlési döntés született arra: amennyiben a Vértes Energia Befektető Kft.-vel nem kerül sor az aláírásra, vagy a szerződés nem lép hatályba, a Vért nyilvános pályázat útján értékesíti  a Bánhidai Erőművet.

A Vértesi Erőmű Rt. középtávú stratégiája

A Vértesi Erőmű Rt. működése – hosszú távú villamos energia szállítási szerződés hiányában – a liberalizált piacon csak állami támogatással lehetséges. Az 1407/2002. EK rendelet a támogatás feltételeként többek között előírja a támogatási szint fokozatos csökkentését. Tekintettel arra, hogy a Vért saját bányával rendelkezik, melynek működtetéséhez foglalkoztatási érdekek fűződnek, a támogatás-csökkentést megalapozó intézkedések során számos szempontot kell figyelembe vennie. Az előzetes elemzések azt mutatják, hogy a legkedvezőbb eredmény két kazán átalakításával, a biomassza tüzelés részleges bevezetésével érhető el.

A Közgyűlésen arról hoztak döntést a tulajdonosok, hogy a szükséges mennyiségű biomassza biztosíthatósága esetén két kazán átalakításával 2006-ban meg kell kezdeni a „zöld áram” termelését, a szénből előállított „hagyományos” villamos energia termelés jelenlegi volumenének és a Márkushegyi Bányaüzem termelési kapacitásának fenntartásával.