A Vértesi Erőmű ZRt. Éves Rendes Közgyűlése
2009.április 08., szerda 08:10, Frissítve:2009.április 08., szerda 08:10
A Vértesi Erőmű ZRt. április 6-án tartotta Évi Rendes Közgyűlését. A napirendi pontokról, a döntésekről a Vért Igazgatóságának elnöke tájékoztatott. Holló Vilmos elmondta: a cég anyagi helyzete jobb, mint a tavalyi évben, s a jövő évben ez várhatóan még javulni fog. Bár a 2005-ös esztendőt a Társaság veszteséggel zárta, ennek az a magyarázata, hogy a Vért az egyedüli az erőművek között, melynek nincs hosszú távú szerződése; a veszteség így is 655 millió Ft-tal kevesebb volt, mint az előirányzott érték.

A Vértesi Erőmű ZRt. április 6-án tartotta Évi Rendes Közgyűlését. A napirendi pontokról, a döntésekről a Vért Igazgatóságának elnöke tájékoztatott.

Holló Vilmos elmondta: a cég anyagi helyzete jobb, mint a tavalyi évben, s a jövő évben ez várhatóan még javulni fog. Bár a 2005-ös esztendőt a Társaság veszteséggel zárta, ennek az a magyarázata, hogy a Vért az egyedüli az erőművek között, melynek nincs hosszú távú szerződése; a veszteség így is 655 millió Ft-tal kevesebb volt, mint az előirányzott érték. (A mérleg szerinti veszteség 1.979.148 E Ft.)

A Közgyűlés a Vért Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának jelentését a 2005. üzleti év teljesítéséről, lezárásról elfogadta.

A Közgyűlés a társaság 2006. évi üzletpolitikai célkitűzéseit a következő főbb pontokban határozta meg:

  • A Társaság érje el az előirányzott állami támogatás közel teljes lehívását, a megújuló energiaforrásból termelt, a kötelező átvétel hatálya alá eső villamos energia elszámolásának kedvező kialakítását.

  • Teljesítse mind a villamos energia, mind a hő üzletágra vonatkozóan megkötött kereskedelmi szerződésekből eredő kötelezettségeit. A szerződések felett tervezett 247 GWh villamos energia értékesítése során érje el a 9,40 Ft/kWh átlagárat, törekedjen a betervezett 41 GWh megújuló energiaforrásból termelt villamos energia volumenének növelésére.

  • Fejezze be a retrofit programot (252 M Ft), az I. sz. kazán átalakítását és a biomassza fogadó és feladó rendszer kialakítását (619 M Ft). Készítse elő a II. sz. kazán átalakítását, az ehhez tartozó biomassza felhasználás tüzelőanyag bázisának biztosítását. 

  • Mérleg szerinti vesztesége – a szénbányászati szerkezetátalakítási támogatási keret teljes elszámolása és legalább 41 GWh megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvétele esetén – ne haladja meg a 704 M Ft-ot.

  • Kezdeményezze a 2006. évi kötelezettségek egy részének megállapodás alapján történő átütemezését, mindemellett őrizze meg fizetőképességét.

  • Gazdálkodásával járuljon hozzá az MVM ZRt. középtávú stratégiájának megvalósítását szolgáló intézkedések végrehajtásához (hatékonyságnövelési program, közösen végzett szolgáltatások - informatikai, illetve ügyviteli - szervezéséből adódó feladatok teljesítése, fejlesztési források költséghatékony felhasználása).

  • A keresetfejlesztést az ágazati bérmegállapodásnak megfelelően valósítsa meg.

A Közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a Bánhida Erőmű Kft. üzletrész értékesítése is. Ezt a döntést két hónappal elhalasztották.

Továbbiakban a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottsági tagok és a Könyvvizsgáló 2006. évi díjazásának, valamint a vezérigazgató 2006. évi alapbérének és prémiumának meghatározása történt meg.

Az Igazgatósági tagok visszahívása, igazgatósági tagok választása napirendi pont címének ismertetése után az ÁPV ZRt. képviselője kérte a Közgyűlés 30 nappal történő felfüggesztését.