Éves rendes Közgyűlés a Vértesi Erőmű ZRt.-nél
2009.április 09., csütörtök 07:16, Frissítve:2009.április 09., csütörtök 07:16
A Magyar Villamos Művek ZRt. közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt működő Vértesi Erőmű ZRt. 2008. április 15-én tartotta meg évi rendes Közgyűlését. A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság Igazgatóságának a 2007. évi üzletpolitikai célkitűzések teljesítéséről, valamint a 2007. üzleti év lezárásáról szóló jelentését és döntött az elmúlt év gazdálkodásával kapcsolatos mérleg jóváhagyásáról.

A Magyar Villamos Művek ZRt. közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt működő Vértesi Erőmű ZRt. 2008. április 15-én tartotta meg évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Társaság Igazgatóságának a 2007. évi üzletpolitikai célkitűzések teljesítéséről, valamint a 2007. üzleti év lezárásáról szóló jelentését és döntött az elmúlt év gazdálkodásával kapcsolatos mérleg jóváhagyásáról.

A Társaság részvényesei meghatározták a 2008. évben követendő üzletpolitikát és elfogadták a középtávú fejlesztési és beruházási programot.

A Közgyűlés megállapította, hogy az erőműi rekultivációs kötelezettségekre, valamint a hosszú távú humánpolitikai kötelezettségekre történt céltartalék-képzés következtében a törvényben előírt tőkearány megváltozott, így a veszteség rendezése érdekében jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Társaság alaptőkéjének közel 10 Mrd Ft-ra történő leszállítását határozta el.

A Közgyűlés a 2008. évtől hatályos új TEÁOR-nak megfelelően módosította a Társaság Alapszabályát, valamint a lejárt mandátumú Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagokat 3 évi időtartamra újraválasztotta.