Aktualitások

A Vértesi Erőmű Zrt. tulajdonosai

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdoni összetétele
A Cégbíróság Cg.11-10-001396/409. számú végzése alapján:

A társaság jegyzett tőkéje 503 417 160 Ft
Törzsrészvények száma 2 796 762 db
1 db részvény névértéke 180 Ft
MVM Zrt. tulajdonában van 100 %