Aktualitások

Villamos energia értékesítés

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (villamos energia törvény) 106 §-a előírja, hogy a hazai termelői kapacitásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a 20 MW-ot maghaladó névleges teljesítőképességű termelői engedélyes és a termelői kapacitással, illetve energiával rendelkező villamosenergia-kereskedő a következő naptári évre rendelkezésére álló – 2008. szeptember 25-ig más módon nem értékesített – szabad kapacitást és energiát köteles nyilvánosan, mindenki számára hozzáférhető módon értékesíteni. Az értékesítésre kerülő kapacitást és energiamennyiséget, továbbá az értékesítés részletes szabályait az engedélyes köteles jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energia Hivatalnak.

A Vértesi Erőmű Zrt. tájékoztatta a Hivatalt a 2009-ben rendelkezésre álló szabad kapacitásairól és jóváhagyásra benyújtotta a nyilvános értékesítésre vonatkozó eljárásrendet. A Hivatal 2008. október 21-én kelt 890/2008. számú határozatában jóváhagyta azokat. A határozat értelmében 2008. október 25-ig nyilvánosságra kell hozni az értékesíteni kívánt kapacitást és az értékesítés szabályait, amely jelen felhívásunk mellékleteként olvasható.

A Vértesi Erőmű Zrt. értékesítési eljárásrendje a VET 106 § alapján itt tekinthető meg PDF formátumban.


Havi baseload értékesítési eredmények

Dátum Vevő neve Teljesítmény (MW) Eladási ár (€/MWh)
2009. január EFT 15 58,88
ATEL 5 58,25
Sempra 5 58,25
EFT 5 58,26
BPENKer. 5 60,27
EFT 10 59,88
GEN-I 5 61,27
EFT 10 60,93
2009. február MVM Partner Zrt. 80 57
2009. március MVM Partner Zrt. 140 33,4
2009. április MVM Partner Zrt. 30 34,8
2009. május - 0 0
2009. június - 0 0
2009. július - 0 0
2009. augusztus - 0 0
2009. szeptember - 0 0
2009. október - 0 0
2009. november - 0 0
2009. december - 0 0

A PDF fájlok megnyitásához telepítenie kell az Adobe Acrobat Reader alkalmazást a számítógépére.
Letöltheti a legfrissebb Acrobat Reader alkalmazást ingyenesen az Adobe webhelyéről.