Aktualitások

Villamos energia értékesítés

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (villamos energia törvény) 106 §-a előírja, hogy a hazai termelői kapacitásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a 20 MW-ot maghaladó névleges teljesítőképességű termelői engedélyes és a termelői kapacitással, illetve energiával rendelkező villamosenergia-kereskedő a következő naptári évre rendelkezésére álló – 2009. szeptember 25-ig más módon nem értékesített – szabad kapacitást és energiát köteles nyilvánosan, mindenki számára hozzáférhető módon értékesíteni. Az értékesítésre kerülő kapacitást és energiamennyiséget, továbbá az értékesítés részletes szabályait az engedélyes köteles jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energia Hivatalnak.

A Vértesi Erőmű Zrt. tájékoztatta a Hivatalt a 2010-ben rendelkezésre álló szabad kapacitásairól és jóváhagyásra benyújtotta a nyilvános értékesítésre vonatkozó eljárásrendet. A Hivatal 2009. október 27-én kelt 618/2009. számú határozatában jóváhagyta azokat. A határozat értelmében a Határozat kézhezvételét követően haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni az értékesíteni kívánt kapacitást és az értékesítés szabályait, amely jelen felhívásunk mellékleteként olvasható.

A Vértesi Erőmű Zrt. értékesítési eljárásrendje a VET 106 § alapján itt tekinthető meg PDF formátumban.

A Vértesi Erőmű Zrt. 2009. november 5. 10:00-kor, a POWERFORUM aukciós felületén meghirdetett 2010. évi szabad kapacitásaira ajánlat nem érkezett, a pályázat eredménytelenül zárult.


A PDF fájlok megnyitásához telepítenie kell az Adobe Acrobat Reader alkalmazást a számítógépére.
Letöltheti a legfrissebb Acrobat Reader alkalmazást ingyenesen az Adobe webhelyéről.