Aktualitások

Villamos energia értékesítés

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (villamos energia törvény) 106 §-a előírja, hogy a hazai termelői kapacitásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a 20 MW-ot maghaladó névleges teljesítőképességű termelői engedélyes és a termelői kapacitással, illetve energiával rendelkező villamosenergia-kereskedő a következő naptári évre rendelkezésére álló – 2010. szeptember 25-ig más módon nem értékesített – szabad kapacitást és energiát köteles nyilvánosan, mindenki számára hozzáférhető módon értékesíteni. Az értékesítésre kerülő kapacitást és energiamennyiséget, továbbá az értékesítés részletes szabályait az engedélyes köteles jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energia Hivatalnak.

A Vértesi Erőmű Zrt. „cs.a.” tájékoztatta a Hivatalt a 2011-ben rendelkezésre álló szabad kapacitásairól és jóváhagyásra benyújtotta a nyilvános értékesítésre vonatkozó eljárásrendet. A Hivatal 2010. október 21-én kelt 624/2010. számú határozatában jóváhagyta azokat, egyben kötelezte a Vértesi Erőmű Zrt. „cs.a.”-t, hogy az ajánlati felhívást két országos napilapban tegye közzé. A határozat értelmében a Határozat kézhezvételét követően haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni az értékesíteni kívánt kapacitást és az értékesítés szabályait, amely jelen felhívásunk mellékleteként olvasható.

A Vértesi Erőmű Zrt. „cs.a.” értékesítési eljárásrendje a VET 106 § alapján itt tekinthető meg PDF formátumban.


A PDF fájlok megnyitásához telepítenie kell az Adobe Acrobat Reader alkalmazást a számítógépére.
Letöltheti a legfrissebb Acrobat Reader alkalmazást ingyenesen az Adobe webhelyéről.