hero_img

Egyéb környezetvédelmi területek

Hulladékgazdálkodás

A társaságnál az adott technológiából adódóan összességében mintegy 20-30 féle veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik (olajok, akkumulátorok, ásványi olaj tartalmú hulladékok, olajos textília, festékes dobozok, papírhulladék, elektronikai hulladék, salak-pernye, stb.).

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését, tárolását és ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi Társaságunk, elszállításukat arra engedéllyel rendelkező szakcégekkel végeztetjük el. A veszélyes hulladékok ártalmatlanítási költsége éves szinten több millió forint nagyságrendű.

A hulladékok mennyiségének csökkentését számos intézkedéssel segítjük, például az elmúlt években a Márkushelyi bányaüzem épületeinek bontásából keletkezett, nem szennyezett betontörmeléket a telephelyen erre engedéllyel rendelkező szakcéggel előkezeltettük és rekultivációs célra felhasználható termékké minősítettük, így biztosítva a nagy mennyiségű hulladék anyag újbóli felhasználásának lehetőségét.

Zaj és rezgésvédelem

A Vértesi Erőmű Zrt. telephelyei és létesítményei zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet. A hatósági működési engedélyek (IPPC) részeként a társaság rendelkezik zajmérési eredményekkel. A Márkushegyi bányaüzem 2014 évi bezárása, illetve az Oroszlányi erőmű 2016. évi leállásának következtében a telephelyek zajkibocsátása töredékére csökkent. Határérték feletti zajforrásunk egyik telephelyen sincsen.

Havária esetek

Társaságunk rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott Kárelhárítási tervekkel telephelyeire, melyekben rögzítésre kerültek az esetlegesen előforduló káresemények, és azok szakszerű, gyors elhárításához szükséges teendők, feladatok.

Környezetvédelmi havária esemény az elmúlt időszakban egyik telephelyen sem történt.